انتصاب مسئول کمیته گردشگری ورزشی هیات همگانی شهرستان شهریار

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۲۷

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار؛ طی حکمی از سوی دکتر مصطفی رهگذر، آقای رضا زادحسین گنجی به عنوان “مسئول کمیته گردشگری ورزشی” هیات ورزشهای همگانی منصوب شد.

در متن این حکم آمده است :

جناب آقای رضا زادحسین گنجی

به استناد ماده هفت آیین نامه هیئت های ورزشی استان‌ به موجب این ابلاغ به عنوان “مسئول کمیته گردشگری ورزشی” هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار منصوب می‌شوید.

امید است با استفاده از توانمندهای مادی و معنوی هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار و به کارگیری همکاران متدین ، متعهد و متخصص ، شاهد رشد و توسعه ورزش همگانی باشیم.