کتاب “داوری مسابقات و سنجش شاخص های آمادگی جسمانی” چاپ شد

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۲۵

کتاب “داوری مسابقات و سنجش شاخص های آمادگی جسمانی” چاپ شد

یکسان سازی شرایط برگزاری مسابقات و آموزه های رشته آمادگی جسمانی
همواره یکی از اولویت های انجمن آمادگی جسمانی بوده، در همین راستا کتاب
“داوری مسابقات و سنجش شاخص های آمادگی جسمانی” منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، یکسان سازی شرایط برگزاری مسابقات و آموزه های رشته آمادگی جسمانی همواره یکی از اولویت های انجمن آمادگی جسمانی بوده، در همین راستا کتاب “داوری مسابقات و سنجش شاخص های آمادگی جسمانی” به تالیف پدرام امیدی و آزیتا سلیمی ساری به چاپ رسیده است.
گفتنی است این کتاب پس از یک سال تلاش اعضای کمیته داوران آمادگی جسمانی و حمایت های دکتر علم و دکتر رمضانی، کتاب «داوری مسابقات و سنجش شاخص های آمادگی جسمانی » با تایید فدراسیون ورزش های همگانی منتشر شد.