صعود به قله تکه داغی اخترآباد شهریار

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۲/۰۶

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار؛ کمیته ورزشهای طبیعی به سرپرستی حسن رهنما و با شرکت ۵ نفر قله تکه داغی اخترآباد شهریار در ارتفاع ۲۱۶۰ متر را با موفقیت صعود کردند.

– تصویر بردار: آقای مصطفی جوزی
– راهنمای برنامه:آقای محمد حجازی
– امدادونجات برنامه: آقای اکبر عبدی
– سرقدم برنامه: آقای مصطفی جوزی
– عقبداربرنامه:آقای عزیز الله قدرتی کمال
– پشتیبان برنامه: آقای حاج احمد مینایی
– طول مسیر پیمایش:۱۰ کیلومتر طی۴ ساعت رفت و برگشت
– تشکرویژه : ازجناب آقای محمد حجازی به جهت تامین وسیله نقلیه شخصی.