ورزش بعد از غذا: خوب یا بد؟

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۰۳

حتما برایتان پیش آمده که بعد از خوردن غذا به خصوص غذای سنگین، به شما توصیه کرده اند که فعالیت کنید تا غذا هضم شود. آیا این عمل از دیدگاه پزشکی صحیح است؟

بپرداختن به هرعملی که بدن را به نحوی از هضم غذا منحرف کند، مضر است٬خواه این عمل فعالیت بدنی نظیر ورزش کردن باشد
خواه فعالیت فکری مانند مطالعه سنگین
خواه تحولات روحی و روانی

بنابراین پیاده روی آرام پس از خوردن غذا در حد چند قدم به حدی که منجربه رسیدن غذا به بخش انتهایی معده و تحریک ترشح آنزیم های گوارشی شود مفید است ولی هرگونه فعالیتی که منجر به کار عضلانی، تعریق، خستگی و ضعف شود مضر خواهد بود