دو انتصاب جدید در کمیته های پیلاتس و اسپینینگ هیات همگانی شهرستان شهریار

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۰۳

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار؛
با حکم دکتر مصطفی رهگذر رییس هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار “سهیلا پورحاجی باقر به سمت مسئول کمیته “پیلاتس” و “سمانه خلج به عنوان “مسئول کمیته دوچرخه سالنی (اسپینینگ) شهرستان شهریار منصوب شدند.

در این احکام آمده است:

با استعانت از درگاه ایزدمنان و با عنایت به اهمیت توسعه ورزش همگانی در سطح شهرستان شهریار، نظر به مراتب تعهد و تخصص سرکاران عالی به مو جب این حکم به سمت مسئول کمیته پیلاتس و کمیته دوچرخه سالنی (اسپینینگ) منصوب می شوید.