انتصاب رییس کمیته مسابقات و داوران انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون همگانی

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۲۳

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار؛ رییس کمیته مسابقات و داوران انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون همگانی منصوب شد .

طی حکمی از سوی دکتر علی مجدآرا رییس فدراسیون ورزشهای همگانی دکتر مهدی یوسفی به سمت رییس کمیته مسابقات و داوران انجمن آمادگی جسمانی منصوب شد .