از سوی دکتر رهگذر؛مسئول کمیته ورزشهای تفریحی و هنرهای فردی و نمایشی منصوب شد

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۰۵

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار؛ طی حکمی از سوی دکتر مصطفی رهگذر، مهدی حب درویش رکورد دار به عنوان کمیته ورزشهای تفریحی و هنرهای فردی و نمایشی هیات همگانی شهرستان شهریار منصوب شد.

در متن این حکم آمده است :

جناب آقای مهدی حب درویش

به استناد ماده هفت آیین نامه هیئت های ورزشی استان‌ به موجب این ابلاغ به عنوان نکمیته ورزشهای تفریحی و هنرهای فردی و نمایشی هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار منصوب می‌شوید.

امید است با استفاده از توانمندهای مادی و معنوی هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار و به کارگیری همکاران متدین ، متعهد و متخصص ، شاهد رشد و توسعه رشته ورزشهای تفریحی و هنرهای فردی و نمایشی در شهرستان شهریار باشیم.