آموزش و مسابقات فریزبی ویژه دانش آموزان فردوسیه

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۲/۱۴

هیات همگانی شهرستان شهریار(شهر فردوسیه) با همکاری کمیته ورزش فریزبی استان تهران برنامه آموزش ومسابقات ویژه دانش آموزان را برگزار کرد.
در این برنامه که با استقبال بسیار خوب دانش آموزان صورت گرفت، ابتدا به معرفی و آموزش ورزش فریزبی پرداخته شد،سپس بین دانش آموزان مسابقه گرفته شد و در پایان به نفرات برتر هدایایی اهدا گردید‌.